Współpraca

Jesteś producentem materacy, stelaży lub łóżek skontaktuj się z nami na sklep@wygodnysen.pl


  Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, analizowania naszego ruchu. Więcej...
  Ustawienia Ciasteczek
  Akceptuję
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  Kim jesteśmy

  Adres naszej strony internetowej to: https://wygodnysen.pl.

  Nasza polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WYGODNY SEN
  • Postanowienia ogólne:
   1. Akt ten stanowi załącznik do Regulaminu. Określa zasady, sposób przetwarzania i metody ochrony danych osobowych powierzanych nam przez Klientów Sklepu podczas korzystania z jego usług. Zawarte są w nim także zasady wykorzystywania plików Cookies;
   2. Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie przestrzegania przez nas zasad dotyczących ochrony danych osobowych i innych przepisów, które wprowadza Ustawa z dnia 10 maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000 ze zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
   3. Osoba, której dane osobowe przetwarzamy może zwrócić się do nas w celu uzyskania wszelkich informacji na temat sposobu w jaki wykorzystujemy jego dane osobowe;
   4. Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania środków technicznych, które zapewniają właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpieczają je przed udostępnianiem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu przez nieupoważnione do tego osoby, oraz ich przypadkową zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
   5. Zgodnie z określonymi w Regulaminie i niniejszym akcie zasadami posiadamy Państwa dane na wyłączność, jednak może on być powierzony innym podmiotom, których zadaniem jest realizacja Zamówienia, a także podmiotom, za pośrednictwem których dokonuje się płatności oraz podmiotom odpowiedzialnym za transport i przesyłkę Zamówienia, a które gromadzą, przechowują i przetwarzają dane zgodnie z obowiązującymi je Regulaminami. Dostęp do Państwa danych osobowych powyższym podmiotom jest udzielany jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usług.
   6. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, na jakie wyrazili Państwo zgodę przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamieszczonym w serwisie lub w inny oczywisty sposób. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody na ich przetwarzanie lub wymóg realizacji usług, która została zamówiona w naszym Sklepie.
  • Zasady prywatności:
   1. Administratorem Państwa danych jest Grupa Damian Zięba, Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk, mail: sklep@wygodnysen.pl, tel.: 795 776 626
   2. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:
    1. Kontroli i nadzorowania przetwarzania danych osobowych, dla których Sprzedawca prowadzi zbiór danych osobowych klientów Sklepu;
    2. Uzyskania od Sprzedawcy informacji na temat istnienia takiego zbioru i prowadzenia przez go przez Sprzedawcę;
    3. Uzyskania informacji w ogólnie zrozumiałej treści i formie tych danych;
    4. Ustalenia administratora danych, jego siedziby, adresu i nazwy, a w sytuacji, gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania;
    5. uzyskania informacji o zakresie, celi, sposobie i czasie przetwarzania danych ujętych w tym zbiorze;
    6. poznania źródła pochodzenia danych, które jej dotyczą, z wyjątkiem sytuacji, w której administrator jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy niejawnych informacji lub do zachowania a\tajemnicy zawodowej;
    7. żądania zaktualizowania, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, ich czasowego zawieszenia lub usunięcia, jeśli są one nieaktualne, niekompletne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już niepotrzebne do realizacji celów, dla których je zebrano;
   3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w treść danych osobowych przetwarzanych przez administratora, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Administrator jest zobowiązany do uaktualniania, uzupełniania, sprostowywania danych, ich trwałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i natychmiast po zgłoszeniu, chyba że odrębne przepisy prawa określają tryb uaktualnienia, uzupełnienia lub sprostowania dotyczące żądania.
   4. Klient finalizując zamówienie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) Dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w sytuacjach wymaganych prawem albo niezbędnych do realizacji składanego Zamówienia.
   5. Użytkownik ma prawo do powiadomienia administratora, gdy:
    1. nie chce już otrzymywać od administratora informacji ani wiadomości w jakiejkolwiek treści lub formie;
    2. chce usunąć, zaktualizować lub poprawić swoje dane znajdujące się w zbiorze administratora
    3. chce otrzymać kopię swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora
    4. chce zgłosić naruszenia lub nienależyte przetwarzanie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych.
  • Cel i zakres gromadzenia danych osobowych:
   1. Zebrane dane osobowe przetwarzamy jedynie w celu realizacji usług, a także w celach księgowych, takich jak:
    1. zawarcie umowy, odstąpienia od umowy i reklamacji;
    2. złożenie zamówienia;
    3. wystawienie faktury VAT lub innego dokumentu zakupu;
    4. monitorowanie ilości odwiedzin na naszych stronach internetowych;
    5. płatności internetowe;
    6. zbieranie statystyk do ustalenia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron;
    7. analizy liczby anonimowych uczestników naszych stron;
    8. analizy opcji kontaktu;
    9. wykorzystania narzędzi do komunikacji mailowej i telefonicznej;
    10. powiązanie z portalami społecznościowymi
    11. sprawowanie kontroli nad częstotliwością pokazywania użytkownikom wybranej treści;
   2. Zakres danych osobowych użytkowników, które są zbierane, przechowywane i przetwarzane przez administratora:
    1. nazwisko i imię;
    2. adres zamieszkania;
    3. adres do doręczeń;
    4. numer NIP;
    5. adres e-mail;
    6. numer telefonu;
    7. datę urodzenia;
    8. PESEL;
    9. informacje o używanej przeglądarce internetowej;
    10. inne dane własnowolnie przekazane przez użytkowników;
   3. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do procesu realizacji usług.
   4. Zebrane przez administratora dane są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane w celach:
    1. realizacji obowiązków określonych przepisami prawa przez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach;
    2. marketingu bezpośredniego
    3. archiwizacji kampanii reklamowych
    4. nieodłącznie związanych z koniecznością zapewnienia Państwu udziału w akcjach związanych z Serwisem;
    5. sprawdzenia jakości usług świadczonych na naszych stronach, potrzebnych do prowadzenia statystyk rynkowych oraz w celach profilowania użytkowników;
    6. handlowych i promocyjnych, jednak zgoda na przetwarzanie w ten sposób Państwa danych osobowych jest każdorazowo dobrowolna i nie ma wpływu na korzystanie z usług świadczonych na naszej stronie.
   5. Państwa dane osobowe mogą być przesyłane do serwerów mieszczących się w kraju innym niż zamieszkany przez użytkownika lub podmiotów powiązanych, stron trzecich, których siedziba mieści się w innych krajach, w celu przetwarzania przez nie w naszym imieniu danych osobowych zgodnie z przepisami niniejszej Polityki prywatności i przepisami prawa, innymi regulacjami i zwyczajami odnoszącymi się do ochrony danych.
   6. Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędnie konieczne dla właściwej jakości świadczenia usług i obsługi, zależnie celu i trybu ich pozyskania przechowujemy je na czas trwania obsługi oraz po jej zakończeniu w celach:
    1. realizacji obowiązków będących konsekwencją obowiązujących przepisów prawa, przepisów rachunkowych i podatkowych;
    2. działań marketingowych – na okres trwania umowy lub udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych – do momentu zakończenia działań powiązanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Państwa sprzeciwu co to takiego sposobu przetwarzania lub wycofania zgody;
    3. działalność operacyjna – trwająca do momentu przedawnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO, a także przepisów krajowych dotyczących tej materii, która ma na celu wykazanie rzetelności w przetwarzaniu danych;
  • Polityka Cookies:
   1. W celu zgromadzenia danych Użytkownika automatycznie zbieramy informacje znajdujące się w plikach Cookies. Pliki sesyjne są przechowywane na końcowym urządzeniu Użytkownika do momentu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub przeglądarki, natomiast pliki stałe są przechowywane na tymże urządzeniu przez czas oznaczony w parametrach plików Cookies lub do momentu, kiedy Użytkownik je usunie;
   2. Pliki Cookies racjonalizują i dopasowują stronę i jej ofertę do potrzeb Użytkowników, dzięki działaniom zmierzającym do tworzenia statystyk odsłon i zapewnienia bezpieczeństwa. Są one niezbędne do utrzymania sesji po opuszczeniu strony;
   3. Dane zawarte w plikach Cookies są przetwarzane przez Administratora zawsze, gdy strona jest odwiedzana w celach:
    1. racjonalizacji korzystania ze strony
    2. odróżniania zalogowanych w danej chwili Usługobiorców
    3. wykorzystywania danych o zainteresowaniach i danych demograficznych w raportach Analytics;
    4. tworzenia marketingowych list zgodnie z informacjami o ukierunkowaniach, działaniach i systemie korzystania zainteresowanych ze Strony, a także zbieranie danych demograficznych, a później udostępnianie tych list w AdWords i Facebook Ads;
    5. dostosowania grafiki, wariantów wyboru oraz innej zawartości Strony zależnych od preferencji Użytkowników;
    6. tworzenia elementów danych na podstawie zainteresowań, upodobań w wyborze, informacji demograficznych;
    7. zapamiętywania uzupełnianych manualnie i automatycznie zamieszczanych danych z arkusza Zamówienia lub podanych danych logowania;
    8. zbierania i analizy anonimowych statystyk dotyczących sposobu korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz gogle analytics;
   4. W każdej chwili Użytkownik może zablokować i skasować zbieranie plików Cookies za pomocą swojej przeglądarki;
   5. Zablokowanie możliwości zbierania plików Cookies na urządzeniu Użytkownika może zakłócić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony, Użytkownik jest w pełni uprawniony do takich działań, jednak musi być świadomy wynikających z nich konsekwencji;
   6. Jeżeli Użytkownik nie używania plików Cookies w wyżej opisanym celu, może w każdej chwili usunąć je ręcznie
   7. Więcej informacji o plikach Cookies dostępne jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej
  • Prawa i obowiązki:
   1. Administrator ma prawo, a w określonych prawem przypadkach również ustawowy obowiązek do przekazania wszystkich lub wybranych informacji związanych z danymi osobowymi organom władzy publicznej lub osobom trzecim, które zażądają udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa;
   2. Użytkownik ma prawo do wglądu do treści sowich danych osobowych, które udostępnia, może je w każdym czasie poprawiać, uzupełniać, żądać usunięcia lub zaprzestania przetwarzania bez podawania przyczyny. Aby zrealizować swoje prawa Użytkownik może zawiadomić administratora przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej lub w inny sposób dostarczyć swoje żądanie;
   3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na zasadach:
    1. zgody, a szczególnie zgody na marketing;
    2. wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem;
    3. usprawiedliwionym interesie administratora danych;
    4. obowiązków wynikających z przepisów prawa;
   4. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są na zasadach:
    1. Zgody, a szczególnie zgody na marketing
   5. Użytkownik żądając usunięcia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych powinien liczyć się z możliwością całkowitego braku realizacji usług albo ich poważnego ograniczenia.
  • Zasady bezpieczeństwa:
   1. Każdy Użytkownik winien troszczyć się o bezpieczeństwo własnych danych i urządzeń, dzięki którym uzyskuje dostęp do sieci Internet, a w szczególności zainstalować program antywirusowy z regularnie aktualizowaną bazą wirusów, przeglądarkę internetową z włączoną zaporą sieciową oraz regularnie aktualizowany system operacyjny i programy na nim zainstalowane;
   2. Użytkownik powinien zabezpieczyć dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet w sposób niedostępny i niemożliwy do włamania z poziomu sieci Internet;
   3. Zachowanie należytej staranności i przezorności podczas otwierania załączników lub odnośników w wiadomościach mailowych wątpliwego pochodzenia lub z folderu SPAM;
   4. W przeglądarce internetowej poleca się stosowanie filtrów antyphishingowych, które służą weryfikacji, czy wyświetlana strona jest prawdziwa i nie stanowi narzędzia służącego wyłudzaniu informacji;
   5. Pobieranie i instalowanie plików pochodzących z niezweryfikowanych stron lub miejsc o wątpliwej reputacji
   6. Domowa sieć bezprzewodowa Wi-Fi powinna być opatrzona bezpiecznym, trudnym do odgadnięcia bądź złamania hasłem, należy unikać oczywistych lub łatwych do odgadnięcia wzorów czy ciągów znaków.
  • Korzystanie z wtyczek Social Media:
   1. Wtyczki plug-in mogą być umieszczone na naszych stronach, usługi z nimi związane są dostarczane przez odpowiednie firmy, od których pochodzą.
   2. Wtyczka przekazuje swojemu dostawcy wyłącznie informacje dotyczące tego, do których stron i w jakim czasie Użytkownik miał dostęp. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na portalu społecznościowym podczas przebywania lub oglądania naszej strony, wówczas dostawca może łączyć jego preferencje, zainteresowania i inne dane uzyskane przez jakąkolwiek interakcję Użytkownika ze stroną (np. dodanie komentarza, wpisanie nazwy profilu w wyszukiwaniach). Takie informacje zostaną także przekazane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy;
   3. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach portali społecznościowych, z których Użytkownik korzysta;
   4. W celu uniknięcia zarejestrowania wizyty na koncie Użytkownika przez portal społecznościowy na naszej stronie internetowej należy przed rozpoczęciem jej oglądania wylogować się ze swojego konta.
  Save settings
  Ustawienia Ciasteczek